Home ICUA Library
PDF Print E-mail

PhD and MA Thesis

PhD and MA Thesis Word doc. download

 

Bekić, Luka. Ilirski i rimski andetrij.
Diplomski rad

Buća, Eva. Gusar, Karla. Oslikana i glazirana keramika s utvrde Čanjevo (istraživanja 2008.-2011.) Zadar, 2013.
Diplomski rad

Čurković Madiraca, Martina. Kojan Goluža, Kristina. Kasnosrednjovjekovni pećnjaci s lokaliteta Čanjevo - od pronalaska do prezentacije. Dubrovnik, 2017.
Diplomski rad

Fabijanić, Tomislav. Uglešić, Ante. Problem doseljenja Slavena/Hrvata na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu arheoloških nalaza . Zadar, 2008.
Doktorski rad

Gaspari, Andrej. Guštin, Mitja. Latenske in zgodnjerimske najdbe iz Ljubljanice. Ljubljana, 2002.
Doktorski rad

Gaspari, Andrej. Guštin, Mitja. Latenske in zgodnjerimske najdbe iz Ljubljanice. Ljubljana, 2002.
Doktorski rad

Potrebica, Hrvoje. Majnarić-Pandžić, Nives . Požeška kotlina-prapovijesna mikroregija na razmeđi Panonije, Balkana i alpskog svijeta (prilozi). Zagreb, 2000.
Magistarski rad

Veršnik, Nika. Guštin, Mitja. Gradiščenad Bašljem v luči drobnih vsakdanjih predmetov in nakita. Koper, 2009.
Magistarski rad