Print

PLANOVI I IZVJEŠĆA

 

Procedura izdavanja i obračunavanja putnog naloga
Procedura blagajničkog poslovanja

Izjava ravnatelja - Nepostojanje sukoba interesa

Izjava ravnatelja - Nepostojanje sukoba interesa
Zaključci 14. sjednice Upravnog vijeća
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Plan programskih aktivnosti 2019.
Financijski Plan rashoda Redovno + Programi
• 
Plan redovna djelatnost 2019.-2021.
• Plan nabave 2019.
• 
Tablice uz obvezne Bilješke 31.12.2018.
Bilješke uz fin.izvještaje 31.12.2018.
Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2018.
Rebalans Plan prihoda i rashoda 2018. - 2020.
Rebalans Plan nabave 2018.
Rebalans Plana nabave 2017. godine
• 
Godišnje izvješće ZPPI 2017.
• Financijski izvještaji 01.01. - 31.12.2017
• 
Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2017.
Plan nabave 2017.
Izjava - Sprječavanje sukoba interesa
MCPA Interni pravilnik o nabavi do 200.000 kn i 500.000 kn
Statističko izvješće - Javna nabava 2016.
Statističko izvješće - Javna nabava 2013 - 2016
Pravilnik o arhiviranju
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog Financijskog plana Redovna djelatnost 2015 - 2017
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Statut međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
Strateski plan ustanove
Procedura naplate prihoda
Rebalans Plana nabave 2016.