Print

Planovi i izvješća

 

I Dopuna i izmjena Plana nabave 2021
Financijski plan proračuna za razdoblje 2021-2023

Plan Nabave 2021. - Procurement plan 2021
MCPA Zadar - Ovjera DUR Zadar
MCPA Zadar - Potvrda zaprimanja od FINA-e
MCPA Zadar - Ref.stranica 31.12.2020.
MCPA Zadar 31.12.20. - Obrasci financijskih izvjestaja v.6.0.2
MCPA_Zadar_Bilješke_obvezne_tablice_31.12.2020.
MCPA Zadar Bilješke uz fin.izvještaje 31.12.2020.
2.Rebalans FP za razdoblje2020-2022 Rujan 2020
II. Dopuna i izmjena Plana nabave 2020
1.Rebalans FP za razdoblje 2020-2022 COVID-19
I. Dopuna i izmjena Plana nabave 2020
Rebalans Plana programskih aktivnosti 2020.
Završno izvješće - Izvršenje Plana programskih aktivnosti za 2019. - 28.02.2020.- MCPA Zadar
Plan programskih aktivnosti ustanova MK - MCPA 2020.
Obrazloženje fin. plana s kriterijima - Međunarodni centar za podvodnu arheologiju
Financijski plan za razdoblje 2020-2022.
Plan nabave 2020.

Rebalans 2 FP po izvorima Prihodi i Rashodi 2019.-2021.
Plan nabave za 2020. godine Ovjereno
Odluka o preraspodjeli korištenja vlastitih prihoda
Plan nabave 2020. Druga dopuna i izmjena plana nabave za 2019. godinu

Referentna stanica i potvrde preuzimanja 31.12.2019
Bilješke obvezne tablice 31.12.2019.
• 
Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2019.
• Obrasci financijskih izvještaja 31.12.19. v 5.0.8
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Plan programskih aktivnosti 2019.
• 
Plan redovna djelatnost 2019.-2021.
• Plan nabave 2019.
• 
Tablice uz obvezne Bilješke 31.12.2018.
Bilješke uz fin.izvještaje 31.12.2018.
Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2018.
Rebalans Plan prihoda i rashoda 2018. - 2020.
Rebalans Plan nabave 2018.
Rebalans Plana nabave 2017. godine
• Financijski izvještaji 01.01. - 31.12.2017
• Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2017.
Plan nabave 2017.
Strateski plan MCPA 2017 - Ispravci revizije UNESCOa CLEAN / eng
Statističko izvješće - Javna nabava 2016.
Statističko izvješće - Javna nabava 2013 - 2016
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog Financijskog plana Redovna djelatnost 2015 - 2017
Strateski plan ustanove
Rebalans Plana nabave 2016.