Naslovnica
Knjižnica - Samostalna izdanja i serije - Domaća izdanja PDF Ispis E-mail
Autor Administrator icua.hr   
Nedjelja, 14 Listopad 2012 05:56

 

SAMOSTALNA IZDANJA I SERIJE - Domaća izdanja

MENALO, R. Ranosrednjovjekovna skulptura=Early medieval sculpture. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, Arheološki muzej; Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, 2006.  ISBN 953-7037-06-1

MIHELIĆ, S. Trgovina i razmjena u pretpovijesti=Trade and exchange in prehistory: izložba-exhibition. Pula: Arheološki muzej Istre, 2007. Katalog 71.  ISBN 978-953-6153-48-3  MIHOVILIĆ, K. Nezakcij: nalaz grobnice 1981. godine=Nesactium: the discovery of a grave vault in 1981. Pula: Arheološki muzej Istre, 1996. (Fažana: Ened-project). Monografije i katalozi 6. ISBN 953-6153-01-7

MIHOVILIĆ, K.; MATIJAŠIĆ, R. Nesactium. Pula: Arheološki muzej Istre, 1998. (Fažana: Ened Project).  ISBN 953-6153-08-4

MIHOVILIĆ, K. Grobnica Epulonovih predaka: izložba=The grave vault of the ancestors of Epulon: exhibition. Pula, Arheološki muzej Istre, 1999. Katalog 55. MIHOVILIĆ, K. Nezakcij: prapovijesni nalazi 1900. - 1953.=Nesactium: prehistoric finds 1900 – 1953. Pula: Arheološki muzej Istre, 2001. (Zagreb: Kratis). Monografija i katalozi 11. ISBN 953-6153-15-7

MIHOVILIĆ, K.; STARAC, A. Pula-iza Herkulovih vrata: arheološka istraživanja 1997. -1998. godine=Pola-dietro porta Ercole: indagini archeologiche degli anni 1997-1998. Pula: Arheološki muzej Istre. Katalog 60

MIHOVILIĆ, K. Na početku je bila peć: željeznodobno naselje i nekropola uz temelje Arheološkog muzeja Istre u Puli: izložba=At the beginning was the furnace: an iron age settlement and nocropolis alongside the foundations of the Archaeological museum of Istria at Pula: exhibition. Pula: Arheološki muzej Istre, 2011 (Pula: Sv. German). Katalog 82.  ISBN 978-953-6153-69-6

MIHOVILIĆ, K.; MARUŠIĆ, D. Tajna groba: izložba Noć muzeja 13. Pula: Arheološki muzej Istre, 2013. Katalog izložbe. ISBN 978-953-6153-81-7

MIHOVILIĆ, K. Rovinj i okolica prije Rima=Rovigno e dintorni prima dei Romani=Rovinj und seine umgebung vor den Römern. Kiel: Oetker-Voges Verlag, (2001.?). ISBN 3-9353-02-8

MILETIĆ, D.; VALJATO-FABRIS, M. Kapela sv. Filipa i Jakova na Medvedgradu. Zagreb: [s. n.], 1987. (Zagreb: Mladost).

MILETIĆ, D.; VALJATO-FABRIS, M. Sokolac - frankopanski plemićki grad u Brinju. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2003. (Zagreb: Gipa). ISBN 953-6240-20-3

MILOŠEVIĆ, A. Vodič po Muzeju Cetinske krajine: vodič po Cetini. Sinj, Muzej Cetinske krajine, 1997.

MILOTIĆ, I. Rimska cestovna baština na tlu Hrvatske. Zagreb: Hrvatsko društvo za ceste VIA-VITA, 2010.  ISBN 978-953-96615-9-3   

MIRACLE, P. Pupićina peć 1995.-1999.: život u sjeni Učke krajem ledenog doba: izložba. Pula: Arheološki muzej Istre, 1999. Katalog 56.

MIRNIK, I. Američke medalje Ivana Meštrovića=Ivan Meštrović's Americans medals. Zagreb: Arheološki muzej: Fundacija Ivana Meštrovića, 2003. ([Zagreb]: Birotisak). ISBN 953-6789-06-X MIRNIK, I. Ivo Kerdić: (1881. - 1953.): medalje i plakete iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu=medals and plaquettes from the Zagreb Archaeological Museum. Zagreb: Arheološki muzej, 2004. ([Zagreb]: Birotisak). Katalog izložbe.  ISBN 953-6789-08-6  

MIRNIK, I. Zbirka medalja Berislava Kopača: donacija Arheološkome muzeju u Zagrebu=The Berislav Kopač medal collection: donation to the Zagreb Archeological Museum. Zagreb: Arheološki muzej, 2005. ([Zagreb]: Birotisak). ISBN 953-6789-17-5  

MIRNIK, I. Numizmatička zbirka Arheološkoga muzeja u Zagrebu: donacije 1990.-2010.=The Numismatic Collection of the Zagreb Archeological Museum: donations 1990-2010. Zagreb: Arheološki muzej, 2010. Katalog. ISBN 978-953-6789-53-5  

MLAKAR, Š. Amfiteatar u Puli. Pula: Arheološki muzej Istre, 1996. (Fažana: Ened Project).ISBN 953-6153-02-5

Monkodonja i Mušego: izložba, Rovinj, Zavičajni muzej Grada Rovinja, 18.06.-30.09.2009. Pula: Arheološki muzej Istre, 2009. Katalog 79.  ISBN 978-953-6153-62-9  

Muzeopis: 1846. - 1996. Zagreb: Arheološki muzej, 1997. (Zagreb: Tiskara Puljko). Katalog izložbe. ISBN 953-96043-6-2

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split: vodič. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika , 1979.

Nacionalni park Mljet 1960. - 2010.: Hrvatski državni arhiv, 10. 11. 2010. - 22. 11. 2010., Gliptoteka HAZU, 11. 11. 2010. - 26. 11. 2010. / <autor izložbe, postava i kataloga Marin Perković; autori tekstova Jany Hansel et al.; fotografije Miro Andrić et al.>.- Goveđari : Javna ustanova Nacionalni park Mljet, 2010.

Nalazi rimske vojne opreme u Hrvatskoj = Finds of the Roman military equipment in Croatia. Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu,2010. ISBN 978-953-6789-51-1Na tragovima vremena: iz arheološke zbirke Mateja Pavletića / [autori izložbe i tekstova u katalogu Jacqueline Balen... [et al.]. Zagreb: Arheološki muzej, 2003. ([Zagreb]: Denona). ISBN 953-6789-11-6  

NEMETH-EHRLICH, D.; KUŠAN ŠPALJ, D. 2000 godina Andautonije: od rimskog grada do arheološkog parka=2000 years of Andautonia: from the Roman town to the archaeological park. Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, 2007. Katalog izložbe.   ISBN 953-6789-29-9 Nesactium - Vizače: [1898-1983]: izložba=mostra / urednica Girardi-Jurkić, Vesna. Pula, Arheološki muzej Istre, 1983. Katalog izložbe.

Od nepobjedivog sunca do sunca pravde: rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj: [Arheološki muzej, Zagreb, 22. rujna do 4. studenog 1994.]=From the invincible sun to the sun of justice: early Christianity in continental Croatia. Zagreb: Arheološki muzej, 1994. (Zagreb: Gina press). Katalog izložbe. ISBN 953-96043-0-3

NOVAK, S. P. Povijest hrvatske književnosti : raspeta domovina. Split: Marjan tisak, 2004.ISBN 953-214-208-8NOVAK, G. Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća: do prodaje Dalmacije Veneciji 1409. godine. Split: Marjan tisak, 2004.  ISBN 953-214-221-5NOVAK, G. Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća: od 1409. godine do Drugog svjetskog rata. Split: Marjan tisak, 2004.  ISBN 953-214-222-3NOVAK, G. Prošlost Dalmacije. Split: Marjan tisak, 2004. ISBN 953-214-181-2

Novija i neobjavljena istraživanja u Dalmaciji: znanstveni skup, Vodice, 10.-13. V. 1976. / [prijevod [sažetaka] na francuski Madeleine Epron-Denegri, prijevod na engleski Maja Cambi; odgovorni urednik Željko Rapanić]. Split: Hrvatsko arheološko društvo, 1978. Izdanja Hrvatskog arheološkog društva = Editions de la Societe archeologique Croate ; sv. 3.Numizmatički priručnik i rječnik. Zagreb: Arheološki muzej Zagreb, 2011.  ISBN 978-953-6789-62-7Odraz Rimljanke / [autorice izložbe Zrinka Buljević, Sanja Ivčević]. Split: Arheološki muzej Split, 2007. Katalog izložbe.   ISBN 978-953-7174-11-8

Otok Rava. / urednik Josip Faričić; [prijevod sažetaka na engleski jezik Ana Pavlinović Dorkin ... et al.]. Zadar: Sveučilište, 2008.  ISBN 978-953-7237-38-7Otoci Ist i Škarda. / glavni urednik Josip Faričić ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Vera Graovac Matassi]. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2010. ISBN 978-953-7237-75-2Od palače do muzeja=From a palace to a museum / [autori tekstova, catalogue texts Anamarija Eterović ... [et al.]. Zadar: Muzej antičkog stakla, 2011. Katalog izložbe.  ISBN 978-953-55340-4-4 50 godina Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Zadar: Sveučilište u Zadru, Muzej antičkog stakla, 2013. ISBN 978-953-7866-17-4 (MAS)Od pintadera do prehrane: putovanje kroz prošlost s Edukacijskim odjelom Arheološkog muzeja Istre=Dalle pintadere all'alimentazione: un viaggio nel passato col Dipartimento didattico del Museo archeologico dell'Istria / [autori tekstova, autori dei testi Giulia Codacci-Terlević ... et al.]. Pula=Pola: Arheološki muzej Istre=Museo archeologico dell'Istria, 2012. ISBN 978-953-6153-75-6

PEROK, N. Rimske zlatne naušnice iz Arheološkog muzeja u Zagrebu = Roman gold earrings from The Archaeological Museum in Zagreb. Zagreb : Arheološki muzej, 2012. (katalog izložbe)  ISBN 978-953-6789-69-6

PEROVIĆ, Š. Antičko staklo: restauracija. Zadar: Muzej antičkog stakla, 2008. ISBN 978-953-55340-0-6

PEROVIĆ, Š. Antičko staklo: restauracija=Ancient glass: restoration. 2. dopunjeno izd.=2nd supplemented ed. Zadar: Muzej antičkog stakla; Zagreb: Arheološki muzej, 2010.  ISBN 978-953-55340-3-7

PETRICIOLI, I. Permanent exhibition of religious art, Zadar. Zadar: Permanenet Exhibition of Religious Art, 1980.

PIRKMAJER, D. Kelti u celjskom kraju: Arheološki muzej u Zadru, 1997. - 1998.: Arheološki muzej u Zagrebu, 1998. Zadar: Arheološki muzej; Zagreb: Arheološki muzej, 1997. ([Zagreb]: "Puljko").   ISBN 953-96043-8-9

PIRKMAJER, D. Rifnik: put do zvijezda [katalog izložbe]. Zagreb: Arheološki muzej, 1999.

PITEŠA, A. Katalog nalaza iz vremena seobe naroda, srednjeg i novog vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu=Catalogue of finds from the Migration Period, Middle Ages and Early Modern Period in the Archaeological Museum in Split. Split: Arheološki muzej, 2009. Monografije i katalozi 2.  ISBN 978-953-7633-00-4

PITEŠA, A. Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkom muzeju u Splitu = Early medieval stone monuments in the Archaeological Museum in Split. Split: Arheološki muzej Split, 2012. (katalozi i monografije 5) ISBN 978-953-7633-11-0

PODRUG, E.; BRAJKOVIĆ, T.; KRNČEVIĆ, Ž. Arheološki tragovi kultova i religija na šibenskom području. Šibenik: Muzej grada, 2008.  ISBN 978-953-6844-17-3  

Podvodna arheološka istraživanja uvale Veštar 2008. - 2010.: [katalog izložbe]=Ricerche archeologische subacquee nella baia di Vestre 2008 - 2010: [catalogo della mostra] / [autori kataloga, autori del catalogo, crteži, disegni, fotografije, fotografie] Luka Bekić ... [et al.]. Rovinj: Zavičajni muzej grada Rovinja; Rovigno: Museo civico della citta di Rovigno, 2011. (Zagreb: Grafomark). ISBN 978-953-7303-19-8

POPOVIĆ, LJ. B.; POPOVIĆ, V.; POPOVIĆ, I. Umjetnost stare Grcˇke i Rima: vaze i statuete iz zbirke Narodnog Muzeja u Beogradu. Pula: Arheolosˇki Muzej Istre, 1988. Katalog izložbe.

Povijest svijeta. Split: Marjan tisak, 2005. (2.dio)  ISBN 953-214-236-3Povijest: prapovijest i prve civilizacije. Zagreb: Europa press holding d.o.o., 2007. (Knj. 1) ISBN 978-953-300-035-0Povijest: Egipat i antička Grčka. Zagreb: Europa press holding d.o.o., 2007. (Knj. 2)  ISBN 978-953-300-036-7POŽUN, Z. Stakloslikarstvo: stare tehnike u novim interpretacijama = Glass painting: old techniques in new interpretations. Zadar: Muzej antičkog stakla, 2012. ISBN 978-953-7866-12-9

Prehistoric herders of northern Istra: the archaelogy of Pupićina cave = Pretpovijesni stočari sjeverne Istre: arheologija Pupićine peći / editors, urednici Preston T. Miracle, Stašo Forenbaher. Pula: Arheološki muzej Istre, 2006. Monografija i katalozi 14.  ISBN 953-6153-37-8 (cjelina)

Prethistorija / Stojan Dimitrijević… et. al. Zagreb: Arheološki muzej, 1980.

Pretpovijesna zbirka: vodič. Zagreb: Arheološki muzej, 2004. [i. e.] 2005. ([Zagreb]: Birotisak). ISBN 953-6789-18-3

Proceedings of the 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007): Session Underwater Archaeology / edited by Irena Radić Rossi, Andrej Gaspari and Andrzej Pydyn. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, Croatian Archaeological Society, 2008.  ISBN 978-953-6335-00-8

Prva pomoć i kardiopulmonalno oživljavanje odraslih (CPR). 2005.  ISBN 953-7069-01-1Pula, forum=Pola, foro: indagini archeologiche: izložba=mostra: arheološka istraživanja (1987-1988). - Pula, 1989. Katalog 44.

RADIĆ, M.; BOJČIĆ, Z. Srednjovjekovni grad Ružica. Osijek: Muzej Slavonije, 2004.  ISBN 953-6191-26-1RADIĆ ROSSI, I. Staklena odiseja: staklo u opremi i teretu broda=Glass Odissey: glass in the ship's equipment and cargo. Zadra: Muzej antičkog stakla, 2012.  ISBN 978-953-78660-4-4Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada: starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj=Warriors at the crossroads of East and West=Krieger am Scheideweg zwischen Ost und West. Zagreb: Arheološki muzej, 2004. (Zagreb: GIPA). Katalog izložbe. ISBN 953-6789-10-8

Razvoj medicine u Istri=Die Entwicklung der Medizin in Istrien: izložba=Ausstellung / [urednici kataloga Jurkić Vesna, Rudelić Ivan, Tonković Vilim. Pula: Arheološki muzej Istre; 1982. Katalog / Arheološki muzej Istre; 7.

Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske. Varaždin: Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske, Sekcija arheologa i preparatora, 1997. (Bjelovar: Prosvjeta).  ISBN 953-96880-0-0  

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske: nepokretna kulturna dobra: V. Varaždinska županija, XX. Međimurska županija. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2007.

RENDIĆ-MIOČEVIĆ, A. Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu: izložba=La collezione Egiziana del Museo archeologico di Zagrabia: mostra. Pula: Arheološki muzej Istre, 1986. Katalog izložbe.

RENDIĆ- MIOČEVIĆ, D. Dalmatia christiana - Opera omnia. Zagreb: Arheološki muzej; Split: Književni krug, 2011. ISBN 978-953-6789-55-9   

Rezultati arheoloških istraživanja u Međimurju 1974. Čakovec: Muzej Međimurja, 1985. Katalog izložbe.

Rimska vojska u Burnumu=L'esercito romano a Burnum / Nenad Cambi ... [et al.]. Drniš: Gradski muzej; Šibenik: Nacionalni park Krka; Zadar: Sveučilište, 2007. ISBN 978-953-7489-01-4

RONČEVIĆ, K. Iluminacije: arheološki crteži Krešimira Rončevića=Illuminations: archaeological drawings of Krešimir Rončević. Zagreb: Arheološki muzej, 2011. Katalog izložbe. ISBN 978-953-6789-59-7Ažurirano Srijeda, 28 Kolovoz 2013 17:16