Naslovnica O centru
PDF Ispis E-mail

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)

UNESCO-ov centar II kategorije

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru osnovan je 2007.g. u skladu s međunarodnim ugovorom potpisanim između UNESCO-a i Republike Hrvatske. Upravljanje i financiranje centra i njegovih aktivnosti uglavnom provode RH i UNESCO.

Vizija

Vizija Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju je očuvanje i promocija podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja.

Misija

Misija Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju je zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti.

icua_zadar_8

icua_zadar_7

Podvodna arheologija u Hrvatskoj postigla je posljednjih godina značajan napredak te se provodi kvalitetan sustav rekognosciranja, istraživanja i zaštite podvodnih arheoloških nalazišta. Žarište ovih aktivnosti od sada će biti Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA).

Ovaj novi Centar otvoren je u rujnu 2007. g. u sastavu Hrvatskog restauratorskog zavoda, znanstvene i stručne ustanove koju je osnovala Republika Hrvatska. U siječnju 2009. g. Centar je dobio i svoju pravnu samostalnost, mada će ostati usko povezan uz djelovanje Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Odluka o osnivanju Centra se zasnivala na činjenici da je Hrvatska među prvim državama koje su ratificirale UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. g. Iz tog je razloga UNESCO prihvatio inicijativu Hrvatske za proglašenjem Centra u Zadru kao regionalnog centra II. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

icua_zadar_1

icua_zadar_4

Glavna zadaća centra je provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Također će promovirati ratifikaciju i implementaciju Konvencije iz 2001. g. razvijajući i šireći najsuvremenije metode istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja. Centar će djelovati u skladu s principima Konvencije i njenih aneksa i pridonositi širenju mogućnosti u ostalim državama regije također.

Centar će imati značajnu regionalnu dimenziju u pogledu obučavanja i širenja znanja i istraživanja. Težište će biti na zemljama jugoistočne Europe i šire mediteranske regije. S obzirom na karakter arheoloških nalaza i nalazišta, predviđa se intenzivna suradnja sa zemljama u regiji.

icua_zadar_3

icua_zadar_5

Republika Hrvatska osigurava neophodna sredstva za osnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte će se osigurati iz međunarodnih izvora.

Ciljevi:

  • organizirati visokokvalitetnu obuku i specijalizaciju različitih stručnjaka u svim aspektima podvodne arheologije na nacionalnoj i internacionalnoj razini
  • razmjenjivati znanja iz područja podvodne arheologije
  • razvijati međunarodnu suradnju vezanu uz znanstvena istraživanja podvodnih arheoloških nalazišta s državama članicama UNESCO-a i međunarodnim stručnim i znanstvenim organizacijama
  • obavještavati javnost o svojoj djelatnosti s ciljem podizanja svijesti o vrijednosti podvodne kulturne baštine
  • organizirati međunarodne konferencije, seminare i radionice
  • stručno objediniti aktivnosti podvodne arheologije u Republici Hrvatskoj
  • promovirati širenje mogućnosti, provođenje izvrsnosti i znanstvenog istraživanja
  • poboljšavati znanstvena i stručna istraživanja podvodnih arheoloških nalazišta
  • promovirati principe Konvencije iz 2001. g. i njenih aneksa

 

zadar_panorama