Ispis

Zakoni i pravilnici

 

Ronjenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

 

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13, NN 152/14, 44/17 i 90/18)

- Pomorski zakonik

- Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 49/19, 55/19 -Ispravak)

- Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

- Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti, NN 47-99, 23-03,52-03,58-03

- Pravinik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11, NN 130/13)