Naslovnica Arheološki projekti Podvodna istraživanja kod otočića Babuljaša kod Pakoštana
Ispis E-mail

Podvodna istraživanja kod otočića Babuljaša kod Pakoštana

Tijekom izvođenja programa rekognosciranja Zadarske županije, koji su 2012. g provodili djelatnici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju pregledano je više podvodnih lokacija. Jedna od pregledanih lokacija bila je i na prostoru otočića Babuljaša.


Prilikom rekognosciranja njegovog sjevernog dijela, na dubini od oko 6 metara uočena je velika količina keramičkog materijala koji je raštrkan na širokom prostoru. Pregledom materijala zaključeno je da se on može vremenski datirati u dva različita razdoblja. Prva je velika količina keramičkog materijal koji ima grubu fakturu s dosta kalcitnih primjesa i njega možemo vremenski datirati najvjerojatnije u period brončanog doba. Na istočnom dijelu nalazišta postoji i druga vrsta arheološkog materijala koji se s njim preklapa. Tu se radi o devastiranom antičkom brodolomu koji je prenosio velike cilindrične amfore sjevernoafričke provenijencije.

 

Dokumentiranje nalaza   Documentation of the finds

Dokumentiranje nalaza

Iskopavanje u arheološkoj sondi   Excavation of the archaeological trench

Iskopavanje u arheološkoj sondi

 

Sustavna arheološka istraživanja ovog lokaliteta započela su 2013. g. i trajala su do 2016. g. Ukupno je istražena površina brodoloma od 88 m2. Brodska konstrukcija nije nađena, ali nam neke dokaze o njoj predstavljaju predmeti koji su bili njen neizostavni dio - brončani i željezni čavli, te olovna oplata. Na žalost, radi manjka informacija o drvenoj konstrukciji, teško je govoriti o dimenzijama broda. Glavninu tereta činile su sjevernoafričke amfore, za koje se zna da su prenosile maslinovo ulje i vino kao glavni sadržaj. Najveći broj tih amfora spada u tip Keay 25. Manji broj amfora tipa Keay 35 B sugerira da su dio tereta mogle biti i riblji prerađevine. Osim amfora, drugi dio tereta činilo je luksuzno sjevernoafričko fino i grubo kuhinjsko posuđe. Najčešći tipovi kuhinjskog posuđa su Hayes 195, 196, 197, dok su nalazi sigilatnog posuđa zastupljeni s primjercima Hayes 50B i Hayes 53A. Svi nalazi potvrđuju dataciju brodoloma u vrijeme kraja 4. i početka 5. st. Među ovim nalazima svakako je najzanimljiviji fragmentirani tanjuri koji s pripada tipu Hayes 53A koji se datira u period od  350. - 430. Dva najzanimljivija tanjura nose reljefne ukrase u formi lava i tigra na suprotnim stranama koji su smješteni između dva para koncentričnih krugova na jednom primjerku te prikaz pastira s frigijskom kapicom obučenim u tuniku koji preko ramena nosi ovna, a uz njega stoji još jedan ovan. Ovakav prikaz može se okarakterizirati kao prikaz Dobrog pastira, što je zapravo personifikacija Krista.

 

Nalazi u sondi   Finds inside of the trench

Nalazi u sondi

Posljednji dogovori prije ronjenja   Final planning ahead of the dive

Posljednji dogovori prije ronjenja

 

Prilikom istraživanja sondi u donjim slojevima otkrivena i znatna količina prapovijesnog materijala. To je keramički materijal, tamno smeđe i crne boje s većom količinom kvarcnih čestica. Veći dio keramičkih nalaza su manji fragmenti kojima su rubovi izlizani uslijed rada mora, prije nego su dospjeli u dublje slojeve pijeska. Posebno se ističu široke trakaste ručke koje su karakteristične za brončano doba, kada se ovo nalazište i može datirati. Osim keramičkih nalaza, pronađeni su i ostatci životinjskih kostiju, kao i obrađeni kremene alatke i kremeni odbitci. S obzirom da se nije primijetila uslojenost ovog keramičkog materijala u sondama, pretpostavlja se da je on u podmorje dospio s kopna, uslijed dugogodišnjeg ispiranja morske obale. Pregledom kopnenog dijela otočića ustanovljeno je da se i danas na njegovoj površini može naći veća količina identične keramike.

 

Pregledavanje arheoloških nalaza na kopnu   Reviewing of archaeological finds on land

Pregledavanje arheoloških nalaza na kopnu

Zdjela s reljefnim prikazima  Bowl with relief decorations

Zdjela s reljefnim prikazima

 

Voditelj istraživanja bio je dr. sc. Mladen Pešić, zamjenik voditelja bio je doc. dr.sc. Luka Bekić, a na istraživanjima su sudjelovali i djelatnici MCPA Anita Jelić, Marina Šimičić, Roko Surić, Maja Kaleb i Zdenka Vrgoč te Mate Parica i Mato Ilkić (Sveučilište u Zadru), Marko Meštrov (Javna ustanova Agencija Han-Vrana). Kao arheološki dio ekipe na istraživanjima su sudjelovali i Roman Scholz i Antje Fischer (Njemačka), Nemanja Čavlović i Jelena Čelebić (Crna Gora), Elizabeth H. Briggs (USA), Milan Rodić (BiH) i Saša Koren (Slovenija), Katarina Jerbić (Hrvatska).

 

Tijekom istraživanja na nalazištu su u suradnji s UNESCO-om organizirani i Početni tečajevi podvodne arheologije na kojima su sudjelovali Dragomir Garbov (Bugarska), Damir Ugljen (Bosna i Hercegovina), Maria Michael (Cipar), Ana Fundurulić (Hrvatska), Veronika Zerzanova  i Barbora Machova (Češka).


Usluge punjenja boca i čuvanja opreme pružili su nam djelatnici Nadji Lagune iz Pakoštana.