Home
Popis zemalja PDF Print E-mail
Friday, 10 July 2009 21:31

Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine . Pariz, 2. studenog 20011

 

Država

Datum deponiranja instrumenta

Vrsta instrumenta

1

Albania

19/03/2009

Ratification

2

Barbados

02/10/2008

Acceptance

3

Bosnia and Herzegovina

22/04/2009

Ratification

4

Bulgaria

06/10/2003

Ratification

5

Cambodia

24/11/2007

Ratification

6

Croatia

01/12/2004

Ratification

7

Cuba

26/05/2008

Ratification

8

Ecuador

01/12/2006

Ratification

9

Grenada

15/01/2009

Ratification

10

Iran (Islamic Republic of)

16/06/2009

Ratification

11

Lebanon

08/01/2007

Acceptance

12

Libyan Arab Jamahiriya

23/06/2005

Ratification

13

Lithuania

12/06/2006

Ratification

14

Mexico

05/07/2006

Ratification

15

Montenegro

18/07/2008

Ratification

16

Nigeria

21/10/2005

Ratification

17

Panama

20/05/2003

Ratification

18

Paraguay

07/09/2006

Ratification

19

Portugal

21/09/2006

Ratification

20

Romania

31/07/2007

Acceptance

21

Saint Lucia

01/02/2007

Ratification

22

Slovakia

11/03/2009

Ratification

23

Slovenia

18/09/2008

Ratification

24

Spain

06/06/2005

Ratification

25

Tunisia

15/01/2009

Ratification

26

Ukraine

27/12/2006

Ratification

 

1U skladu sa člankom 27, ova Konvencija stupa na snagu 2. siječanj 2009 za one države koje su uplatili njihovih instrumenata ratifikacije, prihvaćanja, odobrenja ili pristupanja ili prije na 2. listopad 2008. Ona stupa na snagu za bilo koje druge dršave tri mjeseca nakon deponiranja prema toj državi njenog instrumenta ratifikacije, prihvaćanja, odobrenja ili pristupanja.

Last Updated on Saturday, 22 August 2009 14:38