Naslovnica
Knjižnica - Samostalna izdanja i serije - Domaća izdanja PDF Ispis E-mail
Autor Administrator icua.hr   
Nedjelja, 14 Listopad 2012 05:56

 

SAMOSTALNA IZDANJA I SERIJE - Domaća izdanja

ILAKOVAC, B. Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber; Zadar: Arheološki muzej Zadar, 1982.

ILKIĆ, M. Rimski novac s područja Novalje. Novalja: Grad Novalja; Zadar: Arheološki muzej: Muzej antičkog stakla, 2007. ISBN 978-953-7484-03-3  

Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku: (materijalna kultura od 7. do 11. stoljeća)=L'Istrie et l'Adriatique septentrional a l'epoque du haut Moyen Age: (la culture materielle du VIIe a le XIe siecle) / [autori kataloga Branko Marušić... [et al.]. Pula: Arheološki muzej Istre, 1995. (Pula: Tiskara). Monografije i katalozi 4. ISBN 953-6153-00-9  

Istraživanje podvodne kulturne baštine u Hrvatskoj: priručnik / [urednik Luka Bekić, Igor Miholjek]. Zadar: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2009.

Izgradnja i otvaranje Muzeja antičkog stakla u Zadru: Zadar, 5. svibnja 2009. / [urednik Miljenko Domijan; tekstovi Božo Biškupić ... et al.]. Zadar: Muzej antičkog stakla, 2009. ISBN 978-953-55340-1-3

Iz riznica umjetnosti Istre=Tesori d'arte dell'Istria=The artistic tresaury of Istria / [odgovorni urednik Vesna Girardi-Jurkić]. Pula=Pola: Arheološki muzej Istre=Museo archeologico dell'Istria = Archeological Museum of Istria, 1989 (Rijeka: Tipograf). Monografije i katalozi; 7. ISBN 86-80151-04-1

JANKOVIĆ, I.; KARAVANIĆ, I.; BALEN, J. Odiseja čovječanstva: razvoj čovjeka i materijalnih kultura starijeg kamenog doba. Zagreb: Arheološki muzej, 2005. ([Zagreb]: Denona). Katalog izložbe. ISBN 953-6789-19-1

JANKOVIĆ, I.; MIHELIĆ, S.; KARAVANIĆ, I. Put neandertalca=The neandertal trail. Zagreb: Arheološki muzej, 2011. Katalog izložbe. ISBN 978-953-6789-60-3  

JERKOVIĆ, S. Restauratorska radionica Muzeja Međimurja 1993. Čakovec: Muzej Međimurja, 2008. Katalog izložbe.

Josipovac Punitovački - Veliko polje I: zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste A5=rescue archaelogical excavations on the route of the highway A5: eneolitičko, brončanodobno i srednjovjekovno naselje / tekstovi Lea Čataj ... [et al.]. Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2009.   ISBN 978-953-7389-07-9Jurišićev zbornik: zbornik radova u znak sjećanja na Marija Jurišića / [urednik Luka Bekić]. Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod; Zadar: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2009. ISBN 978-953-7389-06-2

Kamik na kunfinu: granične oznake u istarskim šumama = Pietre sui confini: i cippi terminali nei boschi istriani. Pula: Arheološki muzej Istre, 2013. ( Monografije i katalozi 22) ISBN 978-953-6153-80-0

KARAVANIĆ, I.; BALEN, J. Osvit tehnologije. Katalog izložbe.  ISBN 953-6789-05-1

Keltoi: Kelti i njihovi suvremenici na tlu Jugoslavije. Ljubljana: Narodni muzej; Zagreb: Arheološki muzej; Beograd: Narodni muzej, 1984. Katalog izložbe.

KATIČIĆ, R; NOVAK, S.; RIBIČIĆ-ŽUPANIĆ, A. Sto remek-djela: pisana riječ u Hrvatskoj. Osijek: Galerija likovnih umjetnosti; Zagreb: Muzejski prostor; Pula: Arheolosˇki muzej Istre, 1986.

KIRIGIN, B. Otok Vis u helenizmu: izložba: Pula, 11. IV-25.V 1986. Pula: Arheološki muzej, 1986.

KIRGIN, B. Grčko-helenistička zbirka u stalnom postavu Arheološkog muzeja u Splitu=The Greek and Hellenistic collection on exhibit in the Archaeological Museum in Split. Split: Arheološki muzej, 2008 (Zagreb: Kerschoffset). Monografije i katalozi 1.  ISBN 978-953-7174-18-7  

Kolištrkoska Nasteva, Irena. Pretpovijesne dame iz Makedonije=Prethistoric Macedonian ladies. Zagreb: Arheološki muzej=Archaeological Museum, 2007. ISBN 978-953-6789-31-3  

Kolokvij o Bribiru: pregled rezultata arheoloških istraživanja od 1959. do 1965. godine, Split, 14. 01. 1966. / Institut za nacionalnu arheologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu; urednik Stipe [i.e. Stjepan] Gunjača. - Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1968.

KOMŠO, D. Pećina Laganiši - mjesto života i smrti: izložba=Laganiši cave - a place of life and a place of death: exhibition. Pula: Arheološki muzej Istre, 2008. Katalog; 73.ISBN 978-953-6153-52-1

KONCANI, I. Poluotok uronjen u more: podmorska arheologija južne Istre u antici=Peninsula imersed in the sea: underwater archaeology of southern Istria in Roman antiquity. Pula: Arheološki muzej Istre, 2008. Katalog; 75.  ISBN 978-953-6153-54-8  

KOVAČIĆ, V. Hidroarheološka rekognosciranja i istraživanja vrsarsko-porečkog akvatorija=La ricognizione archeologica e le ricerche sottomarine nel litorale orserano-parentino. Poreč: Pučko otvoreno učilište: Zavičajni muzej Poreštine, 2002. knj.=vol. 6

KRASIĆ, S. Liber almi Studii generalis S. Dominici Iadrae: (1684.-1790.): material for the history of higher education in Croatia. Zadar: University, 2008. ISBN 978-953-7237-44-8 KRIŽMAN, M. Rimska imena u Istri: osobna imena na istarskim natpisima iz rimskog doba. Zagreb: Latina et Graeca, 1991.

KRNJAK, O.; BRADARA, T. Plakati Arheološkog muzeja Istre izložba uz obilježavanje 100. godišnjice Muzeja. Pula, Arheološki muzej Istre, 2002. Katalog izložbe.

KRNJAK, O. Kostel Petrapilosa=Castello di Pietrapelosa: o tragovima fresaka iz crkvice Sv. Marije Magdalene=tracce d'affreschi dalla chiesa di S. Maria Maddalena: izložba=mostra. Pula: Arheološki muzej Istre; Buzet: Grad Buzet, 2003. Katalog 65.

KRNJAK, O. Svetačke medaljice: pobožna znamenja žiteljica samostana Sv. Teodora u Puli: izložba=Le medagliette devozionali: insegne religiose delle abitatrici il convento di San Teodoro a Pola: mostra. Pula: Arheološki muzej Istre, 2010. (Zagreb: Printera grupa). Katalog 81. ISBN 978-953-6153-68-8

KUŠAN ŠPALJ, D.; RENDIĆ- MIOČEVIĆ, A. Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu=The most beautiful Greek vases from the treasury of the Archeological Museum in Zagreb. Zagreb: Arheološki muzej, 2009 ([Zagreb]: LASERplus). Katalog izložbe.  ISBN 953-6789-24-8

LETE, N. Nalazište glinenih lula kod rta Sustipana u Splitu. Split: Podvodno istraživački klub Mornar, 2005. Biblioteka Mornar moru; knj. 1.  ISBN 953-99948-0-2   

LETE, N. Pločasti čepovi amfora. Split: Podvodno istraživački klub Mornar, 2005. Biblioteka Mornar moru; knj. 2.   ISBN 953-99948-1-0

Longae Salonae I. Split: Arheološki muzej, 2002. (Split: Dalmacija papir).  ISBN 953-98743-4-3Longae Salonae II / [uredio Emilio Marin]. Split: Arheološki muzej, 2002. (Split: Dalmacija papir). ISBN 953-98743-5-1

MAJER, K.; PUHMAJER, P. Palača šećerane u Rijeci: konzervatorska povijesna istraživanja=The Palace of the sugar refinery in Rijeka: the historical and conservation research. Rijeka: Grad Rijeka, 2008. ISBN 978-953-7466-04-6   

MALINAR, H. Vlaga u povijesnim građevinama: sistematika, dijagnostika, sanacija. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2003. (Zagreb: Gipa).  ISBN 953-6240-21-1

MARIJANOVIĆ, B. Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale. Zadar: Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, 2000. (Čakovec: "Zrinski"). Monografije; sv. 2 ISBN 953-6721-03-1

MARIJANOVIĆ, B. Crno vrilo / [knj. 1]. Zadar: Sveučilište, 2009. ISBN 978-953-7237-30-1

MARIJANOVIĆ, B. Crno vrilo / [knj. 2]. Zadar: Sveučilište, 2009. ISBN 978-953-7237-31-8

MARIN, E. Augusteum Narone: splitska siesta naronskih careva: [Galerija umjetnina, Split, 4. 5. - 15. 6. 2004.]. Split: Arheološki muzej, 2004. (Split: Dalmacija papir). ISBN 953-7174-00-X   

MARIN, E. L'Augusteum di Narona: Roma al di la dell'Adriatico. Split: Arheološki muzej, 2004. (Split: Dalmacija papir).  ISBN 953-7174-04-2  

MARIN, E. Divo Augusto: la descoberta d'un temple roma a Croacia=el descubrimiento d'un templo romano en Croacia. Split: Arheološki muzej, 2004. (Split: Dalmacija papir). ISBN 953-7174-04-2

MARIN, E. The rise and fall of an imperial shrine: roman sculpture from the Augusteum at Narona. Split: Arheološki muzej, 2004. (Split: Dalmacija papir).  ISBN 953-7174-01-8  

MASAR, M. Gradska knjižnica Zadar: 1949.-2009. Zadar: Gradska knjižnica Zadar, 2009.  ISBN 978-953-7204-30-3   

MATEJČIĆ, I. Dvije srednjovjekovne crkve, istraživanja i obnova: Sv. Marija Mala kod Bala i Sv. Toma kod Rovinja. Rijeka [et al.]: Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka [etc.], 1997.

MATIJAŠIĆ, R.; MIHOVILIĆ, K. Brodarstvo i pomorstvo Istre u antici izložba: Pula, 14.5. - 31.12. 1986.=Shipping and seamanship in Istria in classical times: exposition. Pula: Arheološki muzej Istre, 1986. Katalog izložbe.

MATIJAŠIĆ, R. Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća. Zagreb: Latina et Graeca, 1988.

MATIJAŠIĆ, R.; GIRARDI-JURKIĆ, V. Campus Martius: antička nekropola između Premanturske i Medulinske ulice u Puli: (istraživanje 1985. - 1986. godine)=Roman an Necropolis between Premanturska and Medulinska Street in Pula: (campaign 1985. - 1986.): Arheološki muzej Istre, Pula, 1991. Pula: Arheološki muzej, 1991. (Poreč: "Joakim Rakovac"). Monografije i katalozi; 8.   ISBN 86-80151-05-X

MATOŠEVIĆ, D. Sveti Mihovil, papovijesno naselje kraj Bala=San Michele, abitato preistorico presso valle. Rovinj: Zavičajni muzej grada Rovinja, 1996. Katalog izložbe.

MATOŠEVIĆ, D.; MIHOVILIĆ, K. Prapovijesni nalazi na trgu G. Matteottija u Rovinju=Reperti preistorici di piazza G. Matteotti a Rovigno. Rovinj: Zavičajni muzej grada Rovinja, 2004. (Staro Čiče: Tipomat).

MEDER, J. Podni mozaici u Hrvatskoj od 1. do 6. stoljeća. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2003. (Zagreb: Tipotisak).  ISBN 953-6240-17-3

Medulinska Street in Pula: (campaign 1985. - 1986.): Arheološki muzej Istre, Pula, 1991. Pula: Arheološki muzej, 1991. (Poreč: "Joakim Rakovac"). Monografija i katalozi 8. ISBN 86-80151-05-X  

Međimurje u godini dana: životni i godišnji običaji uz radove na selu na početku dvadesetog stoljeća: vodič stalnim postavom / Etnografski odjel Muzeja Međimurja Čakovec; [tekst Smiljana Petr - Marčec; fotografije Damir Klaić]. Čakovec: Muzej Međimurja, 2001. (Čakovec: "Zrinski").  ISBN 953-6896-02-8

Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju (13; 1994; Split, Poreč) / Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, Split – Poreč, 25.9-1.10.1994. Split: Arheološki muzej; Roma: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1998. Dio I. ISBN 953-96213-4-8

Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju (13; 1994; Split, Poreč) / Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, Split – Poreč, 25.9-1.10.1994 / uredili Nenad, Cambi; Marin, Emilio. Split: Arheološki muzej; Roma: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1998. Dio II.   ISBN 953-96213-5-6

Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju (13; 1994; Split, Poreč) / Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, Split – Poreč, 25.9-1.10.1994 / uredili Nenad, Cambi; Marin, Emilio. Split: Arheološki muzej; Roma: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1998.Dio III.  ISBN 953-96213-6-4

Međunarodni skup o problemima antičke arheologije (2003; Zagreb) - Illyrica antiqua: ob honorem Duje Rendić-Miočević: radovi s međunarodnoga skupa o problemima antičke arheologije, Zagreb, 6. - 8. XI. 2003. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju: Arheološki muzej, 2005. (Zagreb: AKD).  ISBN 953-175-210-9

Međunarodno savjetovanje o konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti-ICOR=International conferenco on conversation-restoration-ICOR=Conference internationale sur la conservation-restauration-ICOR: [Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski centar Ludbreg, Hrvatska, 18.-21. listopada 2006.]: zbornik radova=proceedings=actes / [urednica Janja Ferić Balenović]. Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2010.  ISBN 978-953-7389-09-3Ažurirano Srijeda, 28 Kolovoz 2013 17:16