Ispis

IZVJEŠĆA

Izvješća Word doc. download

 

Izvješće i dokumentacija o provedenim konzervatorsko - restauratorskim radovima na keramičkim arheološkim nalazima s lokaliteta Baška - Sv. Marko. U Zagrebu, 01.04.2008.

Izvješće o podvodnim arheološkim istraživanjima u Dardi, lokalitet "Sulejmanov most", uz dvorac Estrerhazy 26. listopad 2011. - 28. listopad 2011. Zadar, studeni 2011.

Manual rules concerning activities directed at Underwater cultural heritage. 2001.

Pitanja zaštite hidroarheloških spomenika kulture na području SR Hrvatske: izvještaji, referati, zaključci i stavovi. Radni sastanak 12. i 13. travnja 1973. , Dubrovnik (Hotel "Libertas").

Pitanja istraživanja i zaštite hidroarheoloških spomenika u podmorju istočne obale Jadrana: izvještaji, diskusija, referati, zaključci i stavovi. Prvo međurepubličko savjetovanje od 21. do 23. travnja, 1975., Split (Hotel "Marjan")

Priručnik za voditelja brodice A i B kategorije.

Projekt podvodna arheologija u Republici Hrvatskoj: organizacija-zaštita kulturnog dobra-istraživanje-školovanje. Rujan, 2005.

Projekt podvodna arheologija u Republici Hrvatskoj: organizacija-školovanje-restauracija-prezentacija-istraživanje-zaštita. Rujan, 2005.

Protect The Underwater cultural heritage=Proteger le patrimoine culturel subaquatique. Paris, 2001.

Reambulacija trase plinovoda Pula - Karlovac dionica Istarska županija. Pula, siječanj 2005.

Regionalni seminar o podvodnoj baštini=Regional seminar on Underwater Heritage: hotel Kolovare, 1. - 4. 10. 2009. Zadra, Croatia. 2009.

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta uvala Veštar (kampanja 2010). Zadar, siječanj, 2011.

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom rekognosciranju podmorja Istre (kampanja 2010). Zadar, siječanj 2011.

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Janice - Pakoštane (kampanja 2011). Zadar, 2011.

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom rekognosciranju podmorja Istre (kampanja 2011). Zadar, studeni 2011.

Stručno izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Rovinj - Veštar 2009. Zagreb, 2009.

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta uvala Veštar (Rovinj) kampanja 2011. Zadar, 2011.

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Veštar-Rovinj: kampanja 2012.

Stručno izvješće o provedenim podvodnim arheološkim rekognosciranjima zadarske županije: kampanja 2012

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Janice - Pakoštane . Zadar, 2012.

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanju nalazišta Uljeva-Ližnjan: kampanja 2012.

Stručno izvješće o provedenom podvodnom arheološkom istraživanjupodmorja Konavala: kampanja 2012.

Studija utjecaja na okoliš - Elaborat zaštite i očuvanja kulturnih dobara (autocesta Bosiljevo - Sveti Rok, dionica tunel Kapela - Otočac). Karlovac, prosinac 2000/siječanj 2001.

TRITON- Projekt istraživanja baštine na velikim dubinama: stručno izvješće. Hvar, 2010.

TRITON- Projekt istraživanja baštine na velikim dubinama. 4. - 24. listopada 2010. (dodatak)

The Underwater Cultural Heritage: report of the committee on culture and education (rapporteur Mr John Roper). Strasbourg, 1978.

Zapisnik sastanaka predstavnika zavoda za zaštitu spomenika kulture, muzeja koji se bave hidroarheološkim aktivnostima, saveza organizacija i saveznog centra za podvodne djelatnosti. Zagreb, 27. travnja 1971.

Zapisnik sastanaka predstavnika zavoda za zaštitu spomenika kulture, muzeja koji se bave hidroarheološkim aktivnostima. Zagreb, 13. lipnja 1972.

Zapisnik sa sastanka proširene komisije za hidroarheološke aktivnosti republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Zagreb. Zagreb, 5. i 6. veljače 1974.